Burn out

Burn-out begeleiding: een nieuw perspectief

Burn-out is dé beroepsziekte van deze tijd. Eén op de tien werkenden heeft er last van. De aandoening kent een vast patroon. Mensen die een burn-out krijgen zijn positieve, verantwoordelijke, enthousiaste en zorgzame mensen op wie je altijd kunt rekenen en die zich meer dan honderd procent inzetten op hun werk. Jarenlang werken ze hard, maken ze lange dagen. Ze hebben een grote inzet. Het privéleven vraagt meer tijd, er komen kinderen, verplichtingen, de weekenden staan volgepland en dat gaat zo een tijdje door. Na jaren buffelen krijgen ze vage klachten: hoofdpijn, nerveuze tics, rugklachten, slaapproblemen of bijvoorbeeld kaakklachten. Vaak negeren ze hun klachten, vragen de huisarts om een kuurtje en hopen dat het na de vakantie over is. Ze vinden ziekte iets voor watjes en weten zeker dat ze op hun werk niet gemist kunnen worden. Ziekte is een keuze, is hun gevleugelde uitspraak. Of: ziekte komt in mijn woordenboek niet voor. Ik heb geen tijd voor een burn-out.

Dan komt er een kleine kink in de kabel. Op het werk gaat een promotie naar een jonger iemand, of privé neemt de belasting toe vanwege een ziek kind of zorg voor ouders. Ook dat weten ze te tackelen, maar de klachten nemen in alle hevigheid toe. En dan opeens na een incident op het werk, een ruzie met de partner of een lang weekend op een waddeneiland storten ze letterlijk en figuurlijk in. Sommigen belanden op de intensive care, vanwege het vermoeden van een hartaanval. Anderen hebben last van zware paniekaanvallen, trillen, acute pleinvrees, en voortdurend huilen.

Niet zweverig, maar concreet

 Een burn-out kan een slepende affaire zijn, vooral als je er continu tegen vecht. Dan kan het jaren duren. Maar een goede aanpak kan je helpen de wissel om te zetten zodat je op het goede spoor terecht komt. Dat is wat dit programma beoogt.

Het volledige herstel kan vaak lang duren. Je hebt het werk bijvoorbeeld wel hervat, maar merkt dat je nog niet zo stressbestendig bent als voorheen. Prikkels komen rechtstreeks binnen, het filter ontbreekt. Je moet goed op jezelf blijven letten en grenzen stellen. Voor dit programma heb ik gekozen voor een indeling in 30 dagen. Daarvoor is de belangrijkste reden dat mensen met een burn-out zich moeilijk kunnen concentreren. Vandaar de indeling in korte, overzichtelijke stukken. En over een dag kun je rustig een paar dagen doen.

De methodiek in dit programma is vernieuwend en gebaseerd op de visie dat lichaam en geest niet gescheiden zijn, maar onlosmakelijk met elkaar verbonden. We gaan aan de slag en bekijken hoe je fysiek, psychologisch, mentaal en spiritueel (in de betekenis van zingeving) jezelf weer hervindt. We werken met praktische oefeningen en de kandiaat krijgt allerlei praktijkvoorbeelden. Als je voor ieder dagprogramma drie dagen de tijd neemt, je herstel goed opbouwt en de adviezen uitvoert, kan het in ieder geval lukken om in drie maanden je werk te hervatten en geleidelijk je energie op te bouwen. We gaan het hebben over verschillende thema’s, zoals de precieze invloed van stress op je lichaam en je gevoel, de oorzaken van werkstress, de methode van rationeel denken, een gezonde leefstijl, voedingsadviezen en meditatie- en ontspanningsoefeningen.

Werkgevers kunnen hun voordeel doen met de hier beschreven methode. Dit programma laat zien wat burn-out is en hoe het op een zinvolle manier aangepakt kan worden, waardoor werknemers met plezier aan het werk kunnen. Het programma kan werkgevers doen inzien dat soms de beste en hardst werkende werknemers tegen zichzelf beschermd moeten worden.

Uiteindelijk breken de wilskracht, het perfectionisme en doorzettingsvermogen mensen op. Als werkgever ben je iemand soms maanden kwijt. Dus ook al zijn al te hardwerkende medewerkers op korte termijn een zegen voor het bedrijf, toch zijn ze op lange termijn een bedrijfsrisico. Inzicht in het proces van opbranden kan leidinggevenden ertoe stimuleren gezondheidsmanagement op de werkvloer te bevorderen.

Mensen die burn-out raken, hebben de functie van de kanariepiet in de mijnen. De vogel waarschuwt voor te weinig zuurstof in de lucht. Het signaal is niet mis te verstaan: de huidige werkdruk is voor veel mensen te hoog. Aan een gezond werkklimaat kun je als werknemer bijdragen als je de burn-out achter je hebt gelaten.

Dit programma wil op een herkenbare manier praktisch en stapsgewijs inzicht geven in wat je zelf kunt doen om het proces van een burn-out te stoppen en met hernieuwd enthousiasme richting te geven aan je leven.

 

Voor kandidaten die:

Uitgangspunten zijn uw informatie en de Fitch gedrags/waardenanalyse.

Voor aanvang van het traject ontvangt kandidaat een inlogcode per e-mail, waarmee hij online thuis in alle rust een vragenlijst kan invullen. ( dit kost ca. 1 uur tijd)

Een week daarna zal ik de resultaten hiervan met kandidaat bespreken en zal ik ook andere testen afnemen gericht op (werk)waarden en gedrag. Deze eerste bijeenkomst neemt ca. 6 uur in beslag.

Daarna zullen er nog 5 gesprekken van 1,5 uur plaatsvinden (1 per week), zodat dit traject in ca. 6 tot 7 weken is afgerond.

Voor het laatste, afrondende gesprek ontvangt u van mij een rapportage. In dit gesprek zal de kandidaat in een PVA met u als opdrachtgever zijn bevindingen met ons delen.

 

Overzicht

Burn-out preventie

Iedereen heeft wel eens een periode waarin werkdruk, stress, conflicten of privésituaties de balans in het leven verstoren.

Soms is het voor mensen fijn hun hart te kunnen luchten bij iemand buiten hun inner circle. Maar bij wie kunnen ze daarvoor veilig terecht?

Vaak uiten de met stress gepaard gaande klachten zich in (kort)verzuim.

Mensen zien het even niet zitten, voelen zich te moe en uitgeput om aan de slag te gaan, zonder dat daar lichamelijk aanwijsbare klachten voor zijn.

De balans is verstoord.

Hoe creëer je een goede balans tussen persoonlijke zaken en zakelijke ambitie?

 

Een gezonde geest in een gezond lichaam

Het tijdig signaleren en verlichten van psychische belasting kan ernstige en vaak langdurige klachten voorkomen. Bij verhoogd risico op arbeidsongeschiktheid tijdig hulp vragen, bespaart 11 dagen arbeidsongeschiktheid per jaar.

Bij welke klachten kunt u mij inschakelen?

Bij stressgerelateerde klachten die verzuim tot gevolg (kunnen) hebben.

(Voorstadia van) burn-out en overspannenheid zijn goed begeleidbaar met gedragsbewustzijnstrainingen.

Mensen die hun ADHD (klachten) willen laten begeleiden zijn bij mij ook aan het goede adres.

Maar ook mensen die zich bv. elke maand 2 dagen ziek melden met vage klachten, hebben baat bij mijn coaching.

 

Bij welke klachten niet?

Mensen die traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt moeten worden doorverwezen naar de specialistische hulpverleners.

 

Wordt het vergoed door de ziektekostenverzekeraar ?

Nee, mijn kosten worden niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar, maar vaak wel door de verzuimverzekeraar van de werkgever als aangegeven wordt dat door coaching ziekteverzuim wordt voorkomen of wordt verkort.

(Een verzuimende medewerker kost gemiddeld € 300,– per dag. Iemand door mijn coaching 5 dagen eerder aan de slag krijgen, levert € 1.500,- op.)

 

Coaching

Tijdens een uitgebreide intake worden ambities en persoonlijke doelen besproken. Op basis hiervan wordt een individueel coachingstraject voorgesteld. De manier van coaching kenmerkt zich door een pragmatische en resultaatgerichte aanpak.

De duur van het traject is afhankelijk van de aard en omvang van de doelstellingen.

 

De kandidaten:        

Voor medewerkers bij wie werkdruk, stress, conflicten of privésituaties de balans in het leven verstoren.

Uitgangspunten zijn uw informatie en de Fitch gedrags/waardenanalyse.

Voor aanvang van het traject ontvangt kandidaat een inlogcode per e-mail, waarmee hij online thuis in alle rust een vragenlijst kan invullen. ( dit kost ca. 1 uur tijd)

Een week daarna zal ik de resultaten hiervan met kandidaat bespreken en zal ik ook andere testen afnemen gericht op (werk)waarden en gedrag. Deze eerste bijeenkomst neemt ca. 6 uur in beslag.

Daarna zullen er nog 5 gesprekken van 1,5 uur plaatsvinden (1 per week), zodat dit traject in ca. 6 tot 7 weken is afgerond.

Voor het laatste, afrondende gesprek ontvangt u van mij een rapportage. In dit gesprek zal de kandidaat in een PVA met u als opdrachtgever zijn bevindingen met ons delen.

Overzicht