Team coaching

Team Coaching

Teamcoaching: de coach zoekt naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep. Een teamcoach is erop gericht het bewustzijn van het team te vergroten, om vanuit dat grotere bewustzijn de groep in zijn denken en handelen in beweging of ontwikkeling te krijgen.

Tezamen met Firenze Horse & Human verzorgt Powerfull Business op locatie in Ermelo teamcoachings- en teambuildingdagen.

Tijdens een startgesprek worden de uitgangspunten voor de teamdag geformuleerd. We maken inzichtelijk “daar waar het daadwerkelijk om gaat” als startpunt voor deze dag. Onderwerpen die hierbij aan de orde kunnen komen zijn missie, visie, leidend principe, teamfase, samenstelling, ontwikkelingen, systeemdynamieken etc.

Aan de hand van het startgesprek bepalen wij een definitieve programmalijn, die aan de opdrachtgever voorgelegd wordt ter afstemming.

Voor het teamontwikkelingsproces is het van belang dat alle medewerkers van een bedrijf/afdeling/unit, inclusief de directie of het management aanwezig zijn. Voor borging van het programma in de organisatie is een vervolg evaluatiegesprek essentieel.

Circa 6 weken na de teamdag vindt dit evaluatiegesprek plaats. Bij dit gesprek zijn directie of management en de trainers/coaches aanwezig. Evaluatie van de teamdag en voortgang borging in de organisatie zijn hierbij onderwerpen die aan de orde komen.

De kosten

De kosten van deze dag/dagen training in Ermelo omvatten een compleet arrangement, d.w.z. startgesprek, voorbereiding en uitvoering programma , locatiekosten, kosten 2 trainers, gebruik paarden, koffie, thee, lunch, evaluatiegesprek etc. en zijn afhankelijk van het aantal deelnemers, de duur van het programma en de wensen van de opdrachtgever.
Vraag hiervoor vrijblijvend een offerte.

Omdat deze dag/dagen plaatsvinden in Ermelo, op de locatie van Firenze Horse & Human, zijn hun algemene voorwaarden van toepassing.