Werkwijze

Werkwijze

Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Genezing is nadrukkelijk niet het doel en ziekte niet het uitgangspunt. Coaching is geworteld in de positieve psychologie en moet niet verward worden met counseling of therapie, begeleidingsvormen die erop gericht zijn mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen.

Inzicht, zoals hiervoor genoemd, is een vorm van leren waarbinnen de coachee door het synthetiseren van eigen kennis, zo nodig aangevuld met kennis van de coach, bekwamer wordt in het bereiken van gestelde doelen. Inzicht is een vorm van leren die vrijwel direct automatiseert.

 

“Coaching is de ander leren te leren”

 

Coachen zonder doelstelling is zinloos. Gesprekken tussen coach en gecoachte hebben een concreet doel: iets willen en kunnen wat de gecoachte voorheen niet kon, de mogelijkheid om nieuw gedrag te vertonen.

Coaching is: Motivatie opgang brengen om te veranderen. De gecoachte maakt altijd het onderstaande proces van leren door: Van Onbewust Onbekwaam naar Bewust Onbekwaam en dan naar Bewust Bekwaam en uiteindelijk wordt het Onbewust Bekwaam handelen.

Coaching kan een belangrijke preventieve werking hebben voor psychische klachten als depressie of burnout. Stagnatie in bekwaamheid en verdere ontwikkeling, worden vaak als belangrijke bronnen van oorsprong van deze klachten beschouwd. Het loont om de klachten voor te zijn door met behulp van een coach aan de ontwikkelbehoefte van mensen bij te dragen.

In een eerste gesprek krijgen we met elkaar helder wat de vraag is. Daar stemmen we het doel van de coaching op af.  Door te spiegelen en te reflecteren help ik je jouw eigen weg te vinden. Het resultaat van het coachingstraject is natuurlijk mede-afhankelijk van jouw inzet.

Wil je kennismaken of weten wat ik voor je kan betekenen, bel dan vrijblijvend 06-54254059 of vul het contactformulier in.