Personal coaching

Personal coaching

Personal coaching/life coaching Persoonlijke coaching: is gericht op het verdiepen van het bewustzijn van de coachee voor wat betreft de effecten van het eigen gedrag. De bedoeling is dat de coachee in beweging komt. Coaching is de ander leren te leren.

Voor wie?

Voor kandidaten (met een sociale- of maatschappelijke problematiek) die op de een of andere manier een steuntje in de rug kunnen gebruiken.